LüğətlərMəhsulların müqayisəsi (0)


Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti

Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti

"Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti", Tərt.: Rafiq MəmmədliLüğətə m..

4,00 AZN

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

Kitabda antonimlər – mənaca bir-birinə əks olan sözlər toplanmışdır. Onların hamısı bədii əsərlərdən..

7,00 AZN

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti (yeni)

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti (yeni)

(Genişləndirilmiş və yenidən işlənmiş 6-cı nəşr)Layihənin rəhbəri: Ağamusa AxundovÖn sözün müəllifi:..

15,00 AZN

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

Lüğətdə 11 minə qədər eyni və yaxın mənaları əks etdirən sinonim söz və ifadə verilmişdir ki, bunlar..

8,00 AZN

Azərbaycan, rus, ingilis, alman və fransız dillərində danışmağı öyrənənlər üçün illüstrasiyalı lüğət

Azərbaycan, rus, ingilis, alman və fransız dillərində danışmağı öyrənənlər üçün illüstrasiyalı lüğət

Bu, xarici dilləri yeni öyrənməyə başlayanlar üçün Azərbaycan, rus, ingilis, alman və fransız dillər..

9,99 AZN

Azərbaycanca-Farsca gündəlik danışıqlar
Azərbaycanca-Fransızca lüğət

Azərbaycanca-Fransızca lüğət

Azərbaycanca-Fransızca lüğət Vocabulaire Azerbaidjanais-Français Redaktor: Rəşid CabbarovLüğətə 25 0..

35,00 AZN

Azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə-azərbaycanca lüğət

Azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə-azərbaycanca lüğət

Kitaba 28 min söz və söz birləşməsi daxil edilib.468 səh...

6,00 AZN

Azərbaycanca-rusca lüğət ( 4 cilddə)

Azərbaycanca-rusca lüğət ( 4 cilddə)

(Prоf. M. T. Tağıyеvin rəhbərliyi və rеdaktəsi ilə hazırlanmışdır)Lüğət Azərbaycanın еlmi ictimaiyyə..

60,00 AZN

ETİMOLOGİYA LÜĞƏTİ

ETİMOLOGİYA LÜĞƏTİ

Elmi ictimaiyyətimizə pedaqoq, metodist alim, orta məktəb dərsliklərinin müəllifi kimi  tanış o..

8,00 AZN

FRAZEOLOGİYA LÜĞƏTİ

FRAZEOLOGİYA LÜĞƏTİ

Lüğətdə yazılı və şifahi nitqdə işlənən 7000-ə yaxın frazeoloji ifadənin izahı verilmişdir. Mətbuatd..

6,00 AZN

Psikoloji Sözlüğü

Psikoloji Sözlüğü

Sayfa Sayısı: 356Baskı Yılı: 2011Dili: TürkçeYayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık..

16,00 AZN

Rusca-azərbaycanca fövqəladə hallarla bağlı işlənən terminlərin lüğəti

Rusca-azərbaycanca fövqəladə hallarla bağlı işlənən terminlərin lüğəti

Oxuculara təqdim olunan, iki mindən çox termin sözü və söz birləşmələrini ehtiva edən izahlı sözlük ..

10,00 AZN

Rusca-azərbaycanca lüğət (3 cilddə)

Rusca-azərbaycanca lüğət (3 cilddə)

(Əliheydər Orucovun redaktəsi ilə)/ yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş 6-cı nəşri / “Rusca-a..

30,00 AZN

Ərəbcə-Azərbaycanca lüğət (ikicildlik)

Ərəbcə-Azərbaycanca lüğət (ikicildlik)

Ərəb dilinin “əl-Müncid”, “Lisan əl-Ərəb”, “əl-Mövrid” kimi mötəbər lüğət-mənbələri əsasında hazırla..

50,00 AZN

1-dən 15-ə qədər göstərilir. Cəmi: 16 məhsul (2 səhifə)